Job / Praca

  Disaster Key Recovery

  Klucze licencyjne, w ogóle licencjonowanie Microsoftu to horror. Jeżeli jeszcze zaginą lub zniszczą się to katastrofa na całego. Pół biedy jak zauważymy, że coś się dzieje złego z nalepką licencyjną czy dyskiem i zrobimy papierową kopie tychże. Można się spierać co do legalności takich działań, EULA stanowi chyba, że licencja jest pełnoprawna kiedy mamy fakturę zakupu, nośnik i nalepkę. Bardziej mi jednak chodzi o ratowanie się w sytuacji kiedy np ostatni człon na nalepce uległ zniszczeniu lub zamazaniu.
  Sytuacja więc wygląda tak. Jest sobie notebook z fabrycznie preinstalowanym Windowsem, dostarczony wraz z recovery partition. W komputerez tam niz tego ni z owego pada nam dysk. Kopia nie była robiona, natomiast szczęśliwie w całym biurze szaleje bacula czyli sieciowy backup. Nalepka jest jak już wspomniałem nieczytelna w skutek przetarcia się tu i ówdzie. Co należy zrobić:

  1. Wsadzamy nowy dysk do notebooka i odpalamy czystą instalację Windowsa (w tym przypadku XP). Ja użyłem recovery CD zrobionego na komputerze tej samej firmy i modelu dość zbliżonym. W praktyce pójdzie każdy OEM, ważne aby się SP zgadzał.

  2. Jeżeli system zainstaluje się bez pytania o klucz, trzeba sprawdzić czy dobrał odpowiedni klucz względem konfiguracji, jeśli nie trzeba go zmienić. Ja użyłem tego skryptu wyszukanego gdzieś na microsoft.com :) Ale najpierw skoro nie wiadomo jaki do końca ten klucz powinien być – przeczytaj punkt 3.

  '
  ' WMI Script - ChangeVLKey.vbs
  '
  ' This script changes the product key on the computer
  '
  '***************************************************************************

  ON ERROR RESUME NEXT

  if Wscript.arguments.count<1 then
  Wscript.echo "Script can't run without VolumeProductKey argument"
  Wscript.echo "Correct usage: Cscript ChangeVLKey.vbs ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PRSTU-WYQZX"
  Wscript.quit
  end if

  Dim VOL_PROD_KEY
  VOL_PROD_KEY = Wscript.arguments.Item(0)
  VOL_PROD_KEY = Replace(VOL_PROD_KEY,"-","") 'remove hyphens if any

  for each Obj in GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}").InstancesOf ("win32_WindowsProductActivation")

  result = Obj.SetProductKey (VOL_PROD_KEY)

  if err <> 0 then
  WScript.Echo Err.Description, "0x" & Hex(Err.Number)
  Err.Clear
  end if

  Next

  3. Teraz zaczyna się prawdziwa zabawa. Klucz ukryty jest gdzieś w rejestrze. Przy pomocy baculi robimy restore na jakiś działający komputer:

  Z konsoli bconsole wydajemy nastepujące polecenia (wytłuszczone):

  Connecting to Director bacula:9101
  1000 OK: 10.1.0.6 Version: 2.4.4 (28 December 2008)
  Enter a period to cancel a command.
  *restore
  Automatically selected Catalog: MyCatalog
  Using Catalog "MyCatalog"

  First you select one or more JobIds that contain files
  to be restored. You will be presented several methods
  of specifying the JobIds. Then you will be allowed to
  select which files from those JobIds are to be restored.

  To select the JobIds, you have the following choices:
  1: List last 20 Jobs run
  2: List Jobs where a given File is saved
  3: Enter list of comma separated JobIds to select
  4: Enter SQL list command
  5: Select the most recent backup for a client
  6: Select backup for a client before a specified time
  7: Enter a list of files to restore
  8: Enter a list of files to restore before a specified time
  9: Find the JobIds of the most recent backup for a client
  10: Find the JobIds for a backup for a client before a specified time
  11: Enter a list of directories to restore for found JobIds
  12: Cancel
  Select item: (1-12): 5

  Defined Clients:
  –CIACH–
  26: zr2
  –CIACH–

  Select the Client (1-42): 26
  Automatically selected FileSet: dyskcdefzr2
  +--------+-------+----------+----------------+---------------------+------------+
  | JobId | Level | JobFiles | JobBytes | StartTime | VolumeName |
  +--------+-------+----------+----------------+---------------------+------------+
  | 9,935 | F | 65,561 | 10,117,299,182 | 2009-05-04 15:09:25 | Vol0327 |
  | 10,265 | I | 1,931 | 3,843,394,932 | 2009-05-12 11:06:02 | Vol0327 |
  | 10,305 | I | 270 | 1,199,245,844 | 2009-05-13 10:56:08 | Vol0327 |
  | 10,385 | I | 406 | 1,245,688,126 | 2009-05-15 10:41:57 | Vol0327 |
  +--------+-------+----------+----------------+---------------------+------------+
  You have selected the following JobIds: 9935,10265,10305,10385

  Building directory tree for JobId 9935 ... ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Building directory tree for JobId 10265 ... +
  Building directory tree for JobId 10305 ...
  Building directory tree for JobId 10385 ...
  4 Jobs, 62,838 files inserted into the tree.

  You are now entering file selection mode where you add (mark) and
  remove (unmark) files to be restored. No files are initially added, unless
  you used the "all" keyword on the command line.
  Enter "done" to leave this mode.

  cwd is: /
  $ cd c:/
  cwd is: c:/
  $ mark WINDOWS
  25,359 files marked.
  $ done

  Bootstrap records written to /var/spool/bacula/10.1.0.6.restore.2.bsr

  The job will require the following
  Volume(s) Storage(s) SD Device(s)
  ===========================================================================

  Vol0327 zr2 zr2

  25,359 files selected to be restored.

  Run Restore job
  JobName: RestoreFiles
  Bootstrap: /var/spool/bacula/10.1.0.6.restore.2.bsr
  Where: /tmp/bacula-restores
  Replace: always
  FileSet: Full Set
  Backup Client: zr2
  Restore Client: bacula
  Storage: zr2
  When: 2009-06-02 11:33:27
  Catalog: MyCatalog
  Priority: 10
  OK to run? (yes/mod/no):yes

  Jeśli wszystko poszło OK to na serwerze z baculą mamy w /tmp/bacula-restores cały katalog WINDOWS sprzed awarii. Dzięki funkcji shadowcopy używanej przez baculę pliki systemowe używane przez Windows również są zbackupowane i możliwe do odtworzenia. Rejestr systemu jest przechowywany w %SysemRoot%/System32/config. Można go ręcznie przeglądać regeditem (trzeba ustawić się na kluczu HKEY_USERS i wybrać 'Ładuj gałąź rejestru’ lub 'Load Hive’ zależy w jakiej wersji językowej jest regedit :) ale klucze są zaszyfrowane więc nie zda się to na zawiele akurat (aczkolwiek jest wystarczające żeby wyeksportować np. hosty z putty).

  4. Sciągamy więc odrestorowany katalog Windows na komputer z Windowsem i instalujemy Magical Jelly Bean Keyfinder . Uruchamiamy z prawami administratora, pierwsze co zobaczymy to nasz klucz Windowsa i ewentualnie inne klucze np od Office.

  Magical Jelly Bean po uruchomieniu
  Magical Jelly Bean po uruchomieniu

  Wybieramy opcję Load Hive:

  Opcja do załadowania rejestru "offline"

  Wybieramy katlog który wcześniej udało nam się odrestorować:

  Potrzebny cały katlog `Windows` aby zadziałało
  Potrzebny cały katlog `Windows` aby zadziałało

  Sukces! Mamy upragniony numer! (z oczywistych względów nie mogę pokazać, że jest to innym serial niż poprzednio, ale widać zmianę w pakiecie Office :)

  jelly4

  Teraz jeśli potrzeba wracamy do punktu drugiego i zmieniamy klucz na właściwy. Windows powinien się zdezaktywować. Po ponownej aktywacji z właściwym kluczem wszystko powinno być ok.

  Sukces!
  Sukces!

  Jeszcze raz NetBSD (przy pomocy baculi) zaoszczędza mnóstwa kłopotów :)
  Related Posts with Thumbnails

  © odwiedź stronę http://maciejewski.org po więcej fajnych postów!

  CommentLuv badge

  Add your widget here