Job / Praca

  Zmiana nazwy komputerów z AD

  Pewnie każdy administrator, staje z czasem przed problemem, że w sieci ma totalny bałagan jesli chodzi o nazwy hostów, zwłaszcza jak komputery przyjeżdżają preinstalowane. Ja także postanowiłem zrobić sobie porządek ponieważ właśnie przygotowuje sieciowy backup i nie chce jako nazwy klientów podawać IP, które jest z DHCP, poza tym wybieranie klientów do restore lub backupu po IP to utrudnienie a nie ułatwienie. Dlatego też komputery będą nazywały się tak jak pracujący na nich userzy. Tutaj zaczynają się schody, ponieważ w Active Directory gdzie figurują wszystkie komputery nie ma możliwości zmiany ich nazwy. Można zarządzać wszystkim co tylko mamy pod Zarządzaj po kliknięciu prawym na Mój Komputer, no ale nazwy jednak zmienić nie można. Nie jest tak źle i można sobie oszczędzić biegania od komputera do komputera jednak przy pomocy dwóch programów i jednego skryptu. Po pierwsze potrzebujemy PsTools oraz wsname.

  Na koniec, potrzebujemy skrypt (nazwij go dowolnie np changer.cmd)

  @echo off
  if "%1" EQU "" GOTO SHOWSYNTAX
  if "%2" EQU "" GOTO SHOWSYNTAX
  if "%3" EQU "" GOTO SHOWSYNTAX
  if "%4" EQU "" GOTO SHOWSYNTAX

  if not exist wsname.exe GOTO SHOWSYNTAX
  if not exist psexec.exe GOTO SHOWSYNTAX

  if /i "%5" EQU "REBOOT" (
  SET REBOOT=Y
  ) ELSE (
  SET REBOOT=N
  )

  echo Connecting
  net use \\%1\ipc$ > NUL
  if NOT ERRORLEVEL == 0 GOTO NETERROR

  echo Copying WSNAME locally
  COPY WSNAME.EXE \\%1\C$ > NUL

  echo Launching WSNAME
  PSEXEC \\%1 C:\WSNAME.EXE /N:%2 /RCID /USER:%3 /PASS:%4
  if "%ERRORLEVEL%" NEQ "0" SET REBOOT=N

  echo Tidying Up
  DEL \\%1\C$\WSNAME.EXE

  echo Disconnecting
  net use \\%1\ipc$ /d > NUL

  if "%REBOOT%" EQU "Y" (
  echo Rebooting '%2' so new the name will take effect
  shutdown /m \\%1 /r /f /c "Rebooting so new name will take effect"
  )

  GOTO END

  :NETERROR
  echo.
  echo ERROR: Could not connect to %1
  echo.
  GOTO END

  :SHOWSYNTAX
  echo.
  echo Remote Rename in Domain
  echo. Syntax: RemoteName "device existing name" "new name" "userid" "password" [REBOOT]
  echo.
  echo. Requires PSEXEC.EXE and WSNAME.EXE
  echo.
  echo. Get PSEXEC from www.sysinternals.com
  echo.
  echo.

  :END
  SET REBOOT=

  Wrzucamy wszystko do jednego katalogu, wchodzimy do shella (cmd) i piszemy (będąc w katalogu ze skryptem i programami):

  changer 10.1.0.50 JanKowalski DOMENA/Administrator haslo [reboot]

  changer – to nazwa naszego skryptu

  10.1.0.50 – adres komputera docelowego (może być też nazwa NetBIOSowa)

  JanKowalski – nowa nazwa komputera

  DOMENA/Administrator – użytkownik z prawami do zmiany nazwy (gdy komputery są w domenie to mamy ułatwione zadanie ponieważ wystarczy Administrator domeny dla każdego komputera, jeśli nie to cóż, mam nadzieje, że znasz hasła każdego komputera ;)

  haslo – hasło użytkownika DOMENA/Administrator

  [reboot] – wymuszenie restartu aby zmiany odniosły skutek

  Napewno błędem, który napotkasz będzie jednak nie działanie tego rozwiązania z powodu zapory Windowsowej. Znowu w domenie można załatwić to przez GPO, bez domeny pozostaje bieganie do komputerów.

  Wyłączamy zaporę stosując następujące GPO:

  i podpinamy do komputerów, których ma dotyczyć.

  Nastepnie czekamy, aż polityki się odświeżą lub odpalamy gpupdate /force .

  Jesli maszyna zacznie odpowiadac na pingi to możemy zacząć zabawe ze zmianami nazw :)


  Related Posts with Thumbnails
  Add your widget here